Welkom

De Stichting Samen Voor Ouderen in Epe is begin 2019 opgericht als opvolger van de stichting Vrienden van de SWO/E. De SWO/E was één van de voorlopers van het huidige Koppel Swoe, dé welzijnspartner in onze gemeente.


Onze stichting beschikt over financiën die ingezet kunnen worden voor welzijnsprojecten in de gemeente Epe. Onze inkomsten bestaan uit donaties, giften en legaten van mensen die – net als wij – het welzijn van ouderen een warm hart toedragen.

We willen dit geld graag besteden aan projecten die op een innovatieve manier het welzijn van ouderen weten te bevorderen, waardoor zij zich (meer) onderdeel voelen van de samenleving. Idealiter hebben deze projecten heldere samenwerkingsverbanden in zich – samenwerkingen tussen verschillende organisaties, tussen verschillende disciplines of tussen verschillende generaties.

Goed idee? Wij betalen mee!

Als je zo’n project ontwikkelt, betalen wij dus graag mee! Om ons geld zo goed mogelijk in te zetten, zijn er een aantal spelregels om voor onze subsidie in aanmerking te komen:

Maak het mogelijk!

We zijn natuurlijk helemaal nergens zonder onze donateurs. Er zijn verschillende manier om te doneren: